Instrukcja obsługi

Version 1.0

Kamera motocyklowa

DrivePro™ 20
1. Zawartość opakowania

Zawartość opakowania kamery DrivePro 20:

 • Kamera DrivePro 20
 • Uchwyt kamery
 • Samoprzylepna podstawa mocująca
 • Karta microSD o pojemności 32 GB
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Kabel zasilający micro USB – USB A

2. Wymagania systemowe

Komputer stacjonarny lub notebook z czytnikiem kart microSD lub odpowiednim adapterem. Oprogramowanie DrivePro Toolbox jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Windows® 7
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
 • System macOS 10.11 lub nowszy

Wymagania systemowe dla korzystania z aplikacji DrivePro na urządzeniu mobilnym:

3. Pierwsze kroki

3-1 Omówienie

① Przycisk zasilania ④ Obiektyw ⑦ Złącze micro USB
② Wskaźnik LED ⑤ Gniazdo karty microSD ⑧ Osłona
③ Mikrofon ⑥ Przycisk resetowania ⑨ Uchwyt na pasek

3-2 Wkładanie karty pamięci microSD

Przed rozpoczęciem nagrywania należy umieścić w kamerze kartę pamięci microSD. Zalecamy używanie kart o pojemności 32, 64, 128 lub 256 GB (klasy 10 lub wyższej).

 1. Obróć osłonę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się poluzuje.
 2. Włóż kartę pamięci microSD do przeznaczonego na nią gniazda.
 3. Aby wyjąć kartę z gniazda, wciśnij ją.

UWAGA

 • Wszystkie nowe karty należy sformatować za pomocą interfejsu kamery przed przystąpieniem do nagrywania. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci.
 • Upewnij się, że rozmiar jednostki alokacji karty microSD wynosi 32 KB lub więcej. W przeciwnym razie kamera może nie działać prawidłowo.

OSTRZEŻENIE

 • Nie wyjmuj karty pamięci z urządzenia w trakcie jego wyłączania, aby uniknąć jej uszkodzenia i utraty zarejestrowanych filmów. DrivePro 20 obsługuje formaty plików FAT32 i exFAT, ale nie NTFS.

Poniższa tabela zawiera szacunkowe maksymalne czasy trwania nagrań w zależności od pojemności karty i rozdzielczości filmu (wartości są podawane wyłącznie w celach orientacyjnych):

Liczba klatek na sekundę \ Pojemność karty 32GB 64GB 128GB 256GB
Full HD 1080p, 60 kl./s 2,5 godz. 5 godz. 10,5 godz. 22 godz.
Full HD 1080p, 30 kl./s 3,5 godz. 7 godz. 14 godz. 29 godz.
HD 720p, 60 kl./s 5,5 godz. 11 godz. 21,5 godz. 45 godz.
HD 720p 30 kl./s 8,5 godz. 17 godz. 34,5 godz. 70 godz.

3-3 Mocowanie kamery

UWAGA

 • Należy oczyścić i wysuszyć powierzchnię, na której ma być naklejona podkładka samoprzylepna 3M. Nie należy naklejać podkładki na nierównej powierzchni.
 • Pozostawić na co najmniej 24 godziny, aby mocowanie odpowiednio przyległo do powierzchni.
 • Aby odłączyć podstawę od uchwytu, należy przycisnąć uchwyt i wypchnąć go do przodu.
 • Strzałka na uchwycie kamery powinna wskazywać na obiektyw.

3-4 Ładowanie

 1. Obróć osłonę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się poluzuje.
 2. Podłącz końcówkę micro USB kabla zasilającego do urządzenia, a końcówkę USB A ― do źródła zasilania, laptopa/komputera stacjonarnego lub urządzenia ładującego z napięciem wyjściowym 5 V.
 3. Podczas ładowania dioda LED będzie świecić światłem stałym w kolorze pomarańczowym, a po zakończeniu ładowania zgaśnie.

3-5 Działanie kamery

Stan Czynność Wibracje
Włączenie/wyłączenie kamery Naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 3 sekundy Wibracja krótka
Włączenie/wyłączenie sieci Wi-Fi Jednokrotne naciśnięcie przycisku zasilania Wibracja krótka
Przywrócenie ustawień domyślnych W trybie nagrywania ― naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 10 sekund Wibracja długa
Niski poziom baterii -- Dwukrotna wibracja co 30 sekund
Błąd dysku -- Dwukrotna wibracja co 5 sekund i wyłączenie po 180 sekundach

3-6 Wskazania diody LED

Kolor Stan Opis
Czerwony Miganie
Szybkie miganie
Szybkie dwukrotne miganie z przerwami
Światło stałe
Nagrywanie / aktualizacja oprogramowania układowego
Nagrywanie awaryjne / formatowanie
Niski poziom baterii
Tryb oszczędzania energii / Błąd dysku / Podłączenie do komputera
Niebieski Miganie Włączone Wi-Fi i nagrywanie
Pomarańczowy Światło stałe Ładowanie

OSTRZEŻENIE

Po przywróceniu ustawień domyślnych kamery wszystkie pliki zostaną usunięte.

4. Nagrywanie filmów

4-1 Nagrywanie standardowe

Domyślnie co 1 minutę nagrywania zapisywany jest jeden plik. Aby ustawić długość nagrania, zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienia” w niniejszej instrukcji. Po pełnym naładowaniu kamery DrivePro 20 można nagrywać filmy w rozdzielczości 1080p z szybkością 60 klatek na sekundę przez 2,5 godziny lub w rozdzielczości 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę przez 3 godziny. W praktyce czas ten może być zróżnicowany w zależności od warunków nagrywania.

Jeśli kamera pozostaje w stanie bezczynności przez 5 minut, włączany jest tryb oszczędzania energii. Po kolejnych 5 minutach kamera automatycznie wyłącza się.

NOTE

 • DrivePro 20 has loop recording function. The earliest videos will be overwritten by new footage.

4-2 Nagrywanie awaryjne

30% miejsca w pamięci jest zarezerwowane na awaryjne pliki wideo. Pliki zapisane w trybie awaryjnym są chronione przed nadpisaniem.

Automatyczne nagrywanie awaryjne

Jeśli podczas normalnego rejestrowania filmu kamera wykryje zderzenie, automatycznie włączy tryb nagrywania awaryjnego. W menu Settings (Ustawienia) można wyregulować czułość akcelerometru lub całkowicie go wyłączyć.

UWAGA

 • Jeśli czułość akcelerometru jest ustawiona na wartość „High” (Wysoka), nawet niewielkie wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.
 • Jeśli czułość akcelerometru jest ustawiona na wartość „Low” (Niska), tylko znaczne wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.
 • W trybie oszczędzania energii nagrywanie jest wyłączone.

5. Korzystanie z aplikacji DrivePro

5-1 Połączenie z aplikacją DrivePro

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji DrivePro ze sklepu Google Play lub App Store:

 1. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.
 2. Wybierz sieć Wi-Fi, która zawiera „DP20” w SSID (hasło: 12345678)
 3. Dotknij ikony DrivePro na ekranie głównym urządzenia mobilnego, aby użyć aplikacji.
 4. Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.

5-2 Ustawienia aplikacji

W Ustawieniach (Settings) należy zmienić konfigurację filmu i urządzenia.

Film
Symbol Cecha Funkcja/opcja

Rozdzielczość Ustawienie rozdzielczości/jakości rejestrowanego filmu.
1080p, 60 kl/s (FHD) (domyślnie) / 1080p 30 kl/s (FHD) / 720p 60 kl/s (HD) / 720p 30 kl/s (HD)

Wartość ekspozycji Ustawienie wartości ekspozycji w celu rozjaśnienia lub przyciemnienia ekranu podglądu.
+2,0 / +1,5 / +1,0 / +0,5 / 0 (domyślnie) / -0,5 / -1,0 / -1,5 / -2,0

Mikrofon Włączenie lub wyłączenie mikrofonu podczas nagrywania.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)

Długość filmu Określenie długości rejestrowanych plików.
1 min (domyślnie) / 3 min / 5 min

Częstotliwość światła Ustawienie odpowiedniej częstotliwości w celu wyeliminowania efektu migotania światła.
50 Hz (domyślnie) / 60 Hz
Znacznik filmu
Symbol Cecha Funkcja/opcja

Znacznik filmu Dodanie bieżącego czasu do rejestrowanego filmu.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)

Format daty i godziny Ustawienie bieżącej daty, godziny, formatu i strefy czasowej.
Urządzenie
Symbol Cecha Funkcja/opcja

Akcelerometr Regulacja czułości akcelerometru.
Disable (Wyłącz) / Low (Niska) (domyślnie) / Medium (Średnia) / High (Wysoka)

SSID Wprowadzenie nazwy sieci Wi-Fi

Hasło Wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi

Zarządzanie energią Włączenie/wyłączenie trybu oszczędzania energii. Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykryta żadna wibracja, kamera zostanie automatycznie wyłączona.
Disable (Wyłącz) / Enable (Włącz) (domyślnie)

Eliminacja szumów Redukcja szumu wiatru uderzającego w powierzchnię mikrofonu.
Disable (Wyłącz)/Enable (Włącz) (domyślnie)
System
Symbol Cecha Funkcja/opcja

Synchronizacja czasu Synchronizacja czasu kamery z czasem urządzenia inteligentnego.

Pojemność pamięci Sprawdzanie pojemności karty pamięci microSD.

Formatowanie karty Formatowanie karty pamięci microSD.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego Regularne pobieranie najnowszych wersji oprogramowania kamery z witryny internetowej firmy Transcend: https://www.transcend-info.com/Support/service.

UWAGA

 • Aktualizacja oprogramowania układowego potrwa około 1–2 minut. Nie wyłączaj kamery podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie.

OSTRZEŻENIE

 • NIGDY nie wyjmuj przewodu zasilania ani karty pamięci microSD podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Jeśli nie możesz włączyć kamery z powodu nieudanej aktualizacji oprogramowania układowego, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Transcend w celu uzyskania pomocy technicznej.

6. Używanie oprogramowania DrivePro Toolbox

 1. Pobierz pliki instalacyjne ze strony https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/
 2. Zainstaluj oprogramowanie DrivePro Toolbox na swoim komputerze.

6-1 Interfejs i obsługa oprogramowania Toolbox

6-1-1 Interfejs

6-1-2 Importowanie plików i przeglądanie zdjęć (A)

Po podłączeniu kamery do komputera z systemem operacyjnym Windows oprogramowanie DrivePro Toolbox automatycznie zapyta użytkownika, czy importować pliki wideo.

① Dotknij Import, aby wybrać pliki wideo do zaimportowania, lub Snapshots (Zdjęcia), aby otworzyć pliki ze zdjęciami.
② Uporządkuj pliki wideo według daty nagrania, od najstarszego do najnowszego lub odwrotnie.
③ Wybierz Date (Data), aby wyemitować filmy wideo nagrane w konkretnym dniu.
④ Wybierz Group (Grupuj), aby pogrupować filmy wideo według dat nagrania.

6-1-3 Edycja filmów wideo, zdjęcia i narzędzia (B)

Film
Symbol Cecha Opis

Zdjęcie Przechwytywanie i zapisywanie zdjęć z filmu

Przycinanie Przycinanie filmów

Dźwięk Włączanie/wyłączanie dźwięku

Pełny ekran Wyświetlanie filmu na pełnym ekranie

6-1-4 Przycinanie filmów

Krok 1: Włącz tryb wideoklipu

Krok 2: Wskaż początek wideoklipu

Krok 3: Wskaż koniec wideoklipu

Krok 4: Zapisz wideoklip

6-1-5 Preferencje (C)

Dotknij Preference (Preferencje), aby zmienić ścieżki zapisywania filmów wideo/zdjęć oraz ustawienia języka.

6-2 Przenoszenie plików na komputer

Możliwość 1:

Wyjmij kartę pamięci microSD z kamery i włóż do odpowiedniego czytnika kart pamięci, aby przenieść pliki na komputer.

Możliwość 2:

 1. Włóż kartę pamięci microSD do kamery.
 2. Włóż mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu USB znajdującego się z prawej strony obudowy urządzenia.
 3. Włóż dużą wtyczkę przewodu USB do wolnego portu USB w komputerze. Po podłączeniu do komputera kamera wyświetli następujący ekran.

OSTRZEŻENIE

 • W opakowaniu kamery DrivePro20 znajduje się kabel USB.
 • Aby uniknąć utraty danych, zawsze wykonaj odpowiednią procedurę odłączenia urządzenia w systemie operacyjnym przed fizycznym odłączeniem kamery od komputera.
 • Kiedy kamera jest podłączona do komputera, może być używana tylko do przesyłania plików. Funkcje kamery nie są wtedy dostępne. Odłącz kamerę od komputera, aby wznowić normalne użytkowanie.
 • NIGDY nie używaj funkcji formatowania ani inicjalizowania dysku, gdy kamera jest podłączona do komputera, nawet jeśli zostanie wyświetlony taki komunikat.

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z kamerą, przed wysłaniem jej do naprawy najpierw zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą, centrum serwisowym lub lokalnym oddziałem firmy Transcend w celu uzyskania dalszej pomocy. Możesz również odwiedzić witrynę internetową firmy Transcend, aby uzyskać pomoc techniczną i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (https://www.transcend-info.com/Support). W przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika DrivePro.

System operacyjny mojego komputera nie może wykryć kamery.

Sprawdź następujące rzeczy: 1. Czy kamera jest prawidłowo podłączona do portu USB? Jeśli nie, odłącz ją i podłącz ponownie. Upewnij się, że oba końce przewodu USB są prawidłowo podłączone, jak pokazano w instrukcji obsługi. 2. Czy kamera jest podłączona do klawiatury komputera Mac? Jeśli tak, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do dostępnego portu USB w komputerze Mac. 3. Czy porty USB komputera są włączone? Jeśli nie, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera (lub płyty głównej), aby je włączyć.

Żaden z przycisków kamery nie reaguje (kamera wiesza się lub są widoczne opóźnienia). Spróbuj odłączyć ładowarkę samochodową od kamery i podłączyć ją ponownie.

8. Środki ostrożności

Poniższe wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa są bardzo WAŻNE! Przestrzegaj ich, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo osobiste i chronić swoją kamerę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

1. Ogólne użytkowanie

 • Dla swojego bezpieczeństwa nie obsługuj kamery ani nie używaj aplikacji DrivePro podczas prowadzenia pojazdu.
 • Unikaj umieszczania kamery w środowisku o skrajnych temperaturach.
 • Nie używaj kamery w środowisku, w którym występują silne pola magnetyczne lub nadmierne wibracje.
 • Używaj tylko ładowarki dostarczonej przez firmę Transcend. Inne ładowarki samochodowe mogą nie być zgodne z tą kamerą.

2. Miejsce montażu

 • Nigdy nie umieszczaj kamery w miejscu, w którym ograniczałaby kierowcy widoczność.

3. Tworzenie kopii zapasowych.

 • Firma Transcend nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych podczas użytkowania. Zdecydowanie zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych danych z karty pamięci i przechowywanie ich na komputerze lub innym nośniku pamięci.
 • Aby zapewnić dużą prędkość transmisji danych USB 2.0 podczas podłączania kamery do komputera, sprawdź, czy komputer ma zainstalowane odpowiednie sterowniki USB. Jeśli nie wiesz, jak to sprawdzić, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub płyty głównej.

4. Stopień ochrony IP 68

 • Kamera DrivePro 20 ma międzynarodowy stopień ochrony IP68, który oznacza odporność na kurz, pył, zachlapania i spryskanie wodą. Ochrona przed działaniem ciał stałych i cieczy nie oznacza absolutnej odporności. Poziom ochrony może spadać w miarę używania urządzenia. Uszkodzenia spowodowane wodą lub inną cieczą nie są objęte serwisem gwarancyjnym.
 • Nie należy zanurzać kamery DrivePro 20 w wodzie ani używać jej w środowisku o dużej wilgotności.
 • Nie należy używać kamery DrivePro 20 w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności, takich jak SPA, sauna, łaźnia parowa lub kabina prysznicowa.
 • Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy kabel ładowania jest suchy.
 • Nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym używaniem kamery nie są objęte ograniczoną gwarancją.

OSTRZEŻENIE

 • Kamera DrivePro 20 nie jest odporna na działanie wody lub innych cieczy, jeśli osłona zabezpieczająca nie jest dociśnięta.

9. Dane techniczne

Kamera DrivePro 20
Wymiary 90,2 mm x 30 mm x 30 mm
Waga 74g (2.6oz)
Interfejs USB2.0
Obsługiwane karty pamięci microSD, 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB (klasa 10 lub wyższa)
Wi-Fi 802.11b/g/n
Obiektyw F/2.8, 140° (przekątna)
Formaty wideo MP4 (H.264: maksymalna rozdzielczość 1920x1080, 60 kl./s)
Rozdzielczość/liczba klatek na sekundę Full HD (1920 x 1080) 30/60 kl./s
HD (1280 x 720) 30/60 kl./s
Dopuszczalny zakres temperatur w trakcie pracy -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)
Dopuszczalny zakres temperatur przy przechowywaniu -30°C(-22°F)~ 70°C (158°F)
Akumulator Li-Polymer 1140 mAh (2,5 godz.)
Zasilacz Wejście DC 5 V/2A
Stopień ochrony IP IP68
Certyfikacja CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC, EAC, RCM, UKCA
Gwarancja 2 lata
Uwagi

Oprócz dołączonej do zestawu karty microSD zalecamy karty Transcend High Endurance microSD lub karty pamięci oparte na technologii MLC w celu zapewnienia najlepszej wydajności nagrywania.
● Karta High Endurance microSDHC 32/64 GB (TS32GUSDHC10V/TS64GUSDXC10V)
● Karta High Endurance microSDXC 350 V 64/128/256 GB (TS64GUSD350V/TS128GUSD350V/TS256GUSD350V)

10. Legal Compliance

10-1 EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.transcend-info.com/eu_compliance

10-2 Recycling & Environmental Protection

Recycling the Product (WEEE): Your product is designed and manufactured with high quality materialsand components, which can be recycled and reused.When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC: Never dispose of your product with other household waste.Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.Battery Disposal: our product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.Please inform yourself about the local rules on the separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. For products with non-exchangeable built-in batteries: The removal of (or the attempt to remove) the battery invalidates the warranty. This procedure is only to be performed at the end of the product’s life.


CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.


10-3 Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and your body. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

10-4 Two-Year Limited Warranty

Please visit www.transcend-info.com/warranty to view the Transcend Warranty Policy. By using the product, you agree that you accept the terms of the Transcend Warranty Policy, which may be amended from time to time.

10-5 GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software pursuant to the license terms specified as below (“Licensed Software” defined as follows),

 1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html ; and/or
 3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx

In accordance with the such license terms, if applicable: 1) the source code for the Licensed Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three (3) years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the Licensed Software under the terms of the above license terms or any later version; 3) the Licensed Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the Licensed Software is with you. Transcend does not provide any support for the Licensed Software. The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this manual conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

10-6 End-User License Agreement (EULA)

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE. 2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend. 4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software. 5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes. 6. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 7. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply. 8. Privacy. Transcend may collect, process and use your personal information and/or non-personal information through Firebase Analytics or otherwise. Learn more details about Transcend’s Privacy Policy: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=1. Learn about what and why personal information and/or non-personal information would be collected when you use the Licensed Software: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=18 9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement. 10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

10-7 Eurasian Conformity Mark (EAC)