คู่มือการใช้งาน

2024/1 (v2.1)

กล้องบันทึกภาพติดรถจักรยานยนต์ DrivePro 20
1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

ภายในกล่องกล้อง DrivePro 20 ประกอบด้วย:

DrivePro 20
การ์ด microSD ขนาด 32GB
ตัวยึดกล้อง

คู่มือการใช้งานเบี้องต้น

ฐานยึดกล้องแบบเทปกาว

สาย micro USB
to USB Type-A

2. เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับกล้อง

2-1 ส่วนประกอบของกล้อง

① ปุ่ม เปิด / ปิด ④ เลนส์ ⑦ ช่อง micro USB
② ไฟแสดงการทำงาน ⑤ ช่องใส่การ์ด microSD ⑧ เคสป้องกัน
③ ไมโครโฟน ⑥ ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น ⑨ รูร้อยเชือก

2-2 การใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD

ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้อง ก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพ

 1. หมุนเคสป้องกันทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
 2. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในช่องใส่การ์ด
 3. นำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องโดยกดการ์ดลงในช่อง แล้วการ์ดจะยื่นออกมา

หมายเหตุ

 • ทำการฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้อง ก่อนการเริ่มต้นบันทึกภาพในครั้งแรก การฟอร์แมตการ์ดจะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดหน่วยความจำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดหน่วยการจัดสรรของการ์ด microSD คือ 32KB หรือใหญ่กว่า มิฉะนั้น กล้องไดรฟ์โปรอาจทำงานไม่ถูกต้อง

คำเตือน

 • ห้ามนำการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องในขณะเครื่องกำลังปิด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ด และภาพที่ได้บันทึกไว้
 • กล้อง DrivePro 20สามารถรองรับได้เฉพาะระบบไฟล์ FAT32 แต่ไม่สามารถรองรับ exFAT หรือ NTFS ได้

2-3 การติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร


หมายเหตุ

 • พื้นผิวที่ต้องการติดตั้งกล้องควรจะสะอาดและแห้ง เพื่อให้สามารถติดเทปกาว 3M ได้แน่น และควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 • รออย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้ตัวยึดติดกับพื้นผิวอย่างเหมาะสม
 • เพื่อแยกตัวยึดกล้องออกจากฐานยึด กดตัวยึดกล้องแล้วดันไปด้านหน้า
 • สัญลักษณ์ลูกศรบนตัวยึดกล้องควรชี้ไปทางเลนส์

2-4 การชาร์จไฟ

 1. หมุนเคสป้องกันทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
 2. เสียบปลายสาย micro USB เข้ากับกล้อง และปลายสาย Type-A ไปยังอุปกรณ์ชาร์จไฟที่ปล่อยกระแสไฟ 5 โวลต์
 3. ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีส้มในขณะชาร์จไฟ และดับอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม

หมายเหตุ

อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการชาร์จคือ 10°C ~ 40°C และแหล่งจ่ายไฟออก DC 5V/2A

2-5 การใช้งาน

สถานะ การใช้งาน การสั่น
เปิด/ปิด กล้อง กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที สั่นสั้น
เปิด/ปิด Wi-Fi กดปุ่ม เปิด/ปิด 1 ครั้ง สั่นสั้น
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ในโหมดบันทึกภาพ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้
10 วินาที
สั่นยาว
แบตเตอรี่ต่ำ -- สั่น 2 ครั้ง ทุกๆ 30 วินาที
ดิสก์ผิดพลาด -- สั่น 2 ครั้ง ทุกๆ 5 วินาที และปิด
เครื่องหลังจาก 180 วินาที

คำเตือน

การรีเซ็ตจะทำให้การตั้งค่าของกล้องกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงานและฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ หลังจากนั้นกล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

2-6 ไฟแสดงการทำงาน

LED สถานะ หมายถึง
สีแดง กระพริบ กำลังบันทึกภาพ / อัพเกรดเฟิร์มแวร์
กระพริบเร็วๆ กำลังบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน / กำลังฟอร์แมต
กระพริบเร็วๆ 2 ครั้ง เป็นช่วงๆ แบตเตอรี่ต่ำ
ติดค้าง โหมดประหยัดพลังงาน / ดิสก์ผิดพลาด /
กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
สีฟ้า กระพริบ กำลังบันทึกภาพและเปิด Wi-Fi
สีส้ม ติดค้าง กำลังชาร์จไฟขณะปิดเครื่อง

3. การบันทึกวิดีโอ

3-1 การบันทึกภาพปกติ

ตามค่าเริ่มต้น กล้องไดรฟ์โปรจะสร้างไฟล์วิดีโอเพียงไฟล์เดียวสำหรับการบันทึกทุกๆ นาที คุณสามารถแก้ไขความยาววิดีโอได้ในการตั้งค่าของแอพ DrivePro เมื่อชาร์จเต็มแล้ว DrivePro 20 จะสามารถบันทึกได้ประมาณ 4 ชั่วโมง เวลาในการบันทึกจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะในการบันทึก

หมายเหตุ

DrivePro 20 มีฟังก์ชันการบันทึกแบบวนซ้ำ วิดีโอแรกสุดจะถูกเขียนทับด้ววิดีโอล่าสุด

3-2 การบันทึกภาพในขณะฉุกเฉิน

กล้องไดรฟ์โปรสามารถเก็บสำรองข้อมูลในโหมดฉุกเฉินได้ถึง 30% ของความจุของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ ไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกในโหมดฉุกเฉินจะถูกป้องกันไม่ให้ถูกเขียนทับ

การบันทึกภาพในขณะฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ:
ขณะทำการบันทึกวิดีโอ กล้องไดรฟ์โปรจะเปิดโหมดบันทึกภาพในขณะฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการชนหรือการกระแทก ความไวของ G-Sensor สามารถปรับหรือปิดการใช้งานได้ในเมนู การตั้งค่า

หมายเหตุ

 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “High” แม้แต่การกระเทือนเล็กน้อย ก็อาจทำให้โหมดฉุกเฉินทำงานได้
 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “Low” การกระเทือนที่มากจริงๆ ถึงจะทำให้โหมดฉุกเฉินทำงาน
 • ในโหมด ประหยัดพลังงาน Power Saving การบันทึกภาพจะไม่ทำงาน

4. การใช้แอพ DrivePro

แอพ DrivePro ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ iOS (iPhone/iPad) และแอนดรอยด์ และดาวน์โหลดฟรี ช่วยให้คุณสามารถดูภาพวิดีโอสดระหว่างการบันทึก, ควบคุมฟังก์ชันของกล้อง และเล่นวิดีโอโดยตรงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

DrivePro App


4-1 การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro

 1. ค้นหา “DrivePro” บน App Store หรือ Google Play

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง DrivePro App.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แอพจะแสดงบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้แอพ กรุณาดูคำแนะนำของแอพ DrivePro

4-2 การเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro

 1. แตะ Settings แล้วแตะ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนของคุณ
 2. เลือกเครือข่าย Wi-Fi: DP20 (รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 12345678)
 3. ในแอพ เลือกไอคอน DP20 (DrivePro 20)

ไปที่คำถามที่พบบ่อยของ DrivePro FAQ เพื่อดูคำแนะนำการปฏิบัติงานโดยละเอียด

4-3 การเล่นวิดีโอบนสมาร์ทโฟน


 1. หากต้องการเรียกดูคลิปที่บันทึกไว้ ให้แตะ Browser
 2. คุณสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกในโหมดปกติหรือโหมดฉุกเฉินได้
 3. แตะ เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอ หรือ แตะ เพื่อลบ

หมายเหตุ

กล้องจะหยุดบันทึกเมื่อคุณแตะ Browser หรือ แตะ Settings ในแอพ ไฟ LED ด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน การออกจาก Browser หรือ Settings จะทำให้กล้องบันทึกต่อโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูภาพวิดีโอปัจจุบันบนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้แตะ Live View

4-4 การตั้งค่าแอพ

แตะ ที่มุมซ้ายบนสุดก่อน จากนั้นแตะ เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า Settings
ในเมนู Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่าวิดีโอ อุปกรณ์ Wi-Fi และระบบได้

ตัวเลือกเมนู

วิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก
Resolution ตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1080P 60FPS (ค่าเริ่มต้น) / 1080P 30FPS / 720P 60FPS / 720P 30FPS
Exposure Value ปรับขนาดของรูรับแสงของกล้อง
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (ค่าเริ่มต้น) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Video Length ตั้งความยาวของไฟล์วิดีโอแต่ละไฟล์ที่ต้องการบันทึก
1 นาที (ค่าเริ่มต้น) / 3 นาที / 5 นาที
Microphone เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอ
Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) / Disable (ปิด)
Light Frequency เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของแสงไฟในภาพ
50Hz (ค่าเริ่มต้น) / 60Hz
บันทึกบนวิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก
Video Stamp แสดงเวลาบนวิดีโอที่ถูกบันทึกภาพ
Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) / Disable (ปิด)
Date / Time Format ปรับรูปแบบวันที่และเวลา
รูปแบบวันที่: YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY
รูปแบบเวลา: 24 ชม. / AM/PM
ตัวกล้อง
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก
G-Sensor ปรับความไวของ G-Sensor
Disable (ปิด) / Low (ค่าเริ่มต้น) / Medium / High
SSID ตั้งชื่อ Wi-Fi
Password ตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi
Power Management เปิด/ปิด โหมดประหยัดพลังงาน หากตรวจไม่พบการสั่นภายใน 10 นาที กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
Enable (เปิด) / Disable (ปิด)
Noise Cancellation ลดเสียงลม เมื่อลมตีกับผิวของไมโครโฟน
Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) / Disable (ปิด)
ไอคอน
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก
Date/Time Settings ตั้งเวลาระบบของกล้องไดรฟ์โปรให้เป็นเวลาเดียวกับสมาร์ทโฟน
Card Capacity ตรวจสอบความจุของการ์ด microSD
Format Card ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ microSD
Restore Defaults รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
Upgrade Firmware ทำให้กล้องไดร์ฟโปร มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด โดยการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จาก Transcend website.

4-5 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับกล้องจากเว็บไซต์ Transcend เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้แตกไฟล์และคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้วางไว้ในโฟลเดอร์ใดๆ)

 2. ใส่การ์ดหน่วยความจํา microSD ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดเข้าไปในช่องการ์ดของกล้องไดรฟ์โปร

 3. เชื่อมต่อกล้อง DrivePro เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เมื่อเปิดเครื่อง กล้องไดรฟ์โปรจะตรวจจับไฟล์เฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เมื่อการอัพเกรดเสร็จสิ้น กล้องจะรีสตาร์ทเอง

หมายเหตุ

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที กรุณาอย่าปิดกล้องไดรฟ์โปรขณะอัพเกรด

คำเตือน

 • ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำ microSD หรือสายไฟออก ในขณะที่กำลังอัพเกรดเฟิร์มแวร์
 • หากไม่สามารถเปิดกล้องไดรฟ์โปรได้เนื่องจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Transcend เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

5. การใช้โปรแกรม DrivePro Toolbox

โปรแกรม DrivePro Toolbox พัฒนาขึ้นสำหรับใช้กับ Windows และ macOS โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกและเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องไดรฟ์โปรของคุณ และสามารถดูเส้นทางการขับขี่ของวิดีโอที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงบนแผนที่โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม

ระบบที่ต้อการสำหรับการเชื่อมต่อกล้องไดรฟ์โปรเข้ากับคอมพิวเตอร์:

 • คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB ที่ใช้งานได้
  • Microsoft Windows 10 หรือใหม่กว่า
  • macOS 10.12 หรือใหม่กว่า
 1. ดาวน์โหลด ไฟล์สำหรับติดตั้ง
 2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro Toolbox บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสมบัติหลัก

Video Sorting
จัดเรียงวิดีโอตามชื่อไฟล์ วันที่บันทึก หรือกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาวิดีโอที่บันทึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ต้องการเล่นได้

Smooth Video Playback
เชื่อมต่อกล้องไดรฟ์โปร หรือใช้เครื่องอ่านการ์ด microSD หรืออะแดปเตอร์เพื่อเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Edit and Trim Videos
เลือกวิดีโอ ตัดต่อ และบันทึกเป็นคลิปใหม่ทันที
คุณยังสามารถถ่ายภาพนิ่งจากวิดีโอของคุณระหว่างการเล่นได้อีกด้วย

Map View
ดูเส้นทางการขับขี่การเดินทางของคุณที่แสดงบนแผนที่พร้อมกับวิดีโอที่บันทึกไว้
คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับกล้อง DrivePro รุ่นที่มีตัวรับสัญญาณ GPS เท่านั้น (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230, และ DrivePro 220)

License Plate Recognition
ระบุป้ายทะเบียนในวิดีโอโดยอัตโนมัติและแยกวิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: มีเฉพาะในเวอร์ชัน Windows 64 บิตเท่านั้น

Export Merged Videos
เล่นวิดีโอที่บันทึกโดยเลนส์/กล้องหน้าและหลังพร้อมกัน ส่งไฟล์ออกและเล่นวิดีโอที่รวมกันแล้ว
หมายเหตุ: มีเฉพาะในกล้องรุ่นที่มีเลนส์คู่: DP550/DP520

5-1 อินเตอร์เฟซของ Toolbox และการใช้งาน

อินเตอร์เฟซ


นำเข้าไฟล์และตรวจสอบภาพถ่าย (A)

เมื่อเชื่อมต่อกล้องไดรฟ์โปรกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โปรแกรม DrivePro Toolbox จะถามผู้ใช้โดยอัตโนมัติว่าต้องการนำเข้าไฟล์วิดีโอจากกล้องไดรฟ์โปรหรือไม่

① แตะ Import เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการนำเข้า แตะ Snapshots เพื่อเปิดไฟล์ภาพถ่าย
② จัดลำดับวิดีโอตามวันที่ที่บันทึก โดยเลือก จากเก่า ไป ใหม่ หรือ ใหม่ ไป เก่า
③ เลือก Date เพื่อแสดงวิดีโอที่บันทึกไว้ตามวันที่ต้องการ
④ เลือก Group วิดีโอจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่บันทึกภาพ
การแก้ไขวิดีโอ, ภาพถ่าย และเครื่องมือ (B)

วิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ รายละเอียด
Snapshot จับภาพและจัดเก็บภาพถ่ายในวิดีโอ
Trim ตัดต่อวิดีโอของคุณ
Sound เปิด/ปิด เสียง
Full Screen เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

การตัดต่อวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานโหมดคลิป


ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอ


ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอ


ขั้นตอนที่ 4: จัดเก็บคลิปวิดีโอ


การตั้งค่าสิ่งที่ชอบ (C)

แตะ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางจัดเก็บวิดีโอ/ภาพถ่ายและการตั้งค่าภาษา

5-2 การย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1:

นำการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกจากกล้องไดรฟ์โปร และเสียบเข้าไปในตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเพื่อโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2:

 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้องไดรฟ์โปร
 2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้าที่ช่องต่อ Micro-B USB ของกล้อง
 3. เสียบปลายอีกด้านของสาย USB เข้าที่ช่อง USB บนคอมพิวเตอร์

คำเตือน

 • ภายในกล่องกล้อง DrivePro 20 มีสาย USB มาให้พร้อม
 • เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย กรุณาปฏิบัติตามวิธีการถอดกล้องไดรฟ์โปรจากคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
 • กล้องไดรฟ์โปร เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โอนย้ายไฟล์ได้เท่านั้น ฟังก์ชันอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาถอดกล้องออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานได้ตามปกติ
 • ห้ามใช้ฟังก์ชัน “format” หรือ “initialize disk” เด็ดขาด ในขณะที่กล้องไดรฟ์โปร ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะแนะนำให้ทำเช่นนั้น

6. การแก้ไขข้อขัอข้อง

หากกล้องไดรฟ์โปรมีปัญหา กรุณาตรวจสอบคำแนะนำตามรายการที่อยู่ด้านล่าง ก่อนส่งกล้องไดรฟ์โปรไปซ่อม หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้า ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายทรานส์เซนด์ เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณยังสามารถเข้าเว็บไซต์ของทรานส์เซนด์ เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการช่วยเหลือทางเทคนิค ในกรณีมีปัญหาที่ตัวเครื่อง กรุณาศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานกล้องไดร์ฟโปร

 • ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถมองเห็นกล้องไดรฟ์โปรได้
  กรุณาตรวจสอบต่อไปนี้:
  • กล้องไดรฟ์โปรเชื่อมต่อกับสาย USB แน่นหรือเปล่า? ถ้าไม่ ถอดออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองด้านของสาย USB เชื่อมต่อแบบที่แสดงในคู่มือการใช้
  • ช่อง USB ทำงานหรือเปล่า? ถ้าไม่ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ (หรือแผงวงจรหลัก) เพื่อแก้ไขให้ทำงาน
 • ปุ่มต่างๆ ของกล้องไดรฟ์โปรไม่ทำงาน (กล้องค้างหรือทำงานช้ากว่าปกติ)
  • หมุนเคสป้องกันจนหลวม ใช้วัตถุบางๆ ที่มีปลายแบน เช่น คลิปหนีบกระดาษที่ยืดออก เพื่อกดปุ่มรีเซ็ตกล้องติดรถยนต์

7. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานเหล่านี้ สำคัญมาก กรุณาปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกล้องไดรฟ์โปร

 • วิธีการใช้ทั่วไป
  • เพื่อความปลอดภัย อย่าปรับกล้องหรือใช้แอพ DrivePro ขณะขับรถ
  • หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • ห้ามใช้กล้องในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงหรือที่มีการสั่นสะเทือนมาก
  • ใช้เฉพาะสายไฟที่มากับกล้องไดรฟ์โปรเท่านั้น สายไฟอื่นอาจไม่สามารถทำงานกับกล้องไดรฟ์โปรได้
 • ตำแหน่งติดตั้งกล้อง
  • อย่าติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
 • การสำรองข้อมูล
  • Transcend ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลในระหว่างการทำงาน เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือที่เก็บข้อมูลอื่นเสมอๆ
  • กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรมไดรฟ์เวอร์ USB ที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลจากกล้องไดรฟ์โปรไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 มีความเร็วสูงที่ควรจะเป็น หากคุณไม่ทราบวิธีการตรวจสอบ กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานของคอมพิวเตอร์หรือแผงวงจรหลักสำหรับข้อมูลไดรฟ์เวอร์ USB
 • การจัดอันดับ IP (Ingress Protection) 68
  • DrivePro 20 ได้รับการรับรองโดยการจัดอันดับมาตรฐานนานาชาติ IP68 ทำให้สามารถทนต่อฝุ่น ความสกปรก น้ำกระเซ็น หรือ ละอองน้ำได้ การป้องกันต่อการแทรกซึมของของแข็งหรือของเหลวไม่ได้เป็นการถาวร ระดับการป้องกันอาจลดลงเมื่อกล้องผ่านการใช้งาน ความเสียหายอันเกิดจากของเหลวไม่รวมอยู่ในบริการรับประกัน
  • อย่าใช้กล้อง DrivePro 20 ในน้ำ
  • อย่าใช้กล้อง DrivePro 20 ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณภูมิสูง, ความชื้นสูง เช่น ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ หรือ ห้องอาบน้ำ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จแห้งก่อนที่จะชาร์จ
  • การทำงานผิดปกติหรือความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

คำเตือน

DrivePro 20 ไม่กันน้ำ หากเคสป้องกันไม่แน่น

8. รายละเอียดของกล้อง

DrivePro 20
ขนาด 90.2 มม. x 30 มม. x 30 มม.
น้ำหนักกล้อง 74 กรัม
อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB 2.0
ความจุ การ์ด microSD ขนาด 32 GB (ให้มาด้วย)
การ์ดหน่วยความจำ
ที่รองรับ
ตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา
Wi-Fi Protocol 802.11b/g/n
เลนส์ F/2.8, 140° (มุมทแยง)
รูปแบบวิดีโอ MP4 (H.264: สูงสุดถึง 1920×1080 60FPS)
ความละเอียดของภาพ/เฟรมเรท Full HD (1920×1080) 30/60FPS
HD (1280×720) 30/60FPS
อุณหภูมิที่ทำงานได้ -10°C ~ 60°C
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ -25°C ~ 70°C
แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์ 1140 mAh
อายุของแบตเตอรี่ 4 ชั่วโมง (สูงสุด)
แหล่งจ่ายไฟ กระแสไฟเข้า DC 5V / 2A (สูงสุด)
การจัดอันดับ IP IP68
รับรองโดย CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
การรับประกัน 2 ปี
หมายเหตุ นอกจากการ์ดหน่วยความจำที่มาพร้อมกับกล้อง เราขอแนะนำการ์ด High Endurance microSD หรือชนิด MLC ของทรานส์เซนด์ เพื่อประสิทธิภาพการบันทึกภาพที่ดีที่สุด

9. แถลงการณ์การปฎิบัติตามสหภาพยุโรป (EU Compliance Statement)

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

10. การนำกลับมาใช้อีก และ การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Recycling and Environmental Protection)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ (WEEE) และ การกำจัดแบตเตอรี่ โปรดดูที่ลิงก์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/about/green

11. คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ (Federal Communications Commission (FCC) Statement)

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

 • Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

 • This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

12. นโยบายการรับประกัน

กรุณาดูระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน และ ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาดูลิงก์
https://www.transcend-info.com/warranty

13. การเปิดเผยใบอนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป (GNU General Public License (GPL) Disclosure)

Please visit https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10 to view more information on open-source licensing.

14. ข้อตกลงให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ (End-User License Agreement (EULA))

For details of software license terms, please refer to the following link:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

15. เครื่องหมายรับรองความสอดคล้องยูเรเซียน (Eurasian Conformity Mark (EAC))