Gebruiksaanwijzing

2024/06 (v2.4)

Dashcam DrivePro 250
1. Inhoud van de verpakking

De verpakking van de DrivePro dashcam bevat de volgende items:

DrivePro Dashcam
Suction Mount

microSD geheugenkaart

Auto adapter

Quick Start Guide

2. Aan de slag

2-1 Overzicht

2-2 Een microSD geheugenkaart plaatsen

Voordat u een opname kunt starten moet u een microSD geheugenkaart in de DrivePro plaatsen.

 1. Plaats een microSD geheugenkaart in de kaartsleuf van de DrivePro.

WAARSCHUWING

 1. Formatteer nieuwe geheugenkaarten altijd via DrivePro voordat u ze voor het eerst gebruikt. Om een nieuwe geheugenkaart te formatteren, drukt u tijdens het opnemen op de knop Instellingen en selecteert u Kaart formatteren.
 2. Bij het formatteren worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist.
 3. DrivePro 250 ondersteunt alleen het FAT32-bestandsformaat, niet exFAT/NTFS.

 2. Om de geheugenkaart uit het slot te verwijderen, drukt u de geheugenkaart in.

WAARSCHUWING

Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het afsluiten om schade aan de geheugenkaart en verlies van opgenomen video's te voorkomen.

 • Voor modellen geproduceerd vóór 2023.04, gebruik een microSD-kaart met een capaciteit van 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB of 128 GB (klasse 10 of hoger).

 • Voor meer details over de geschatte opnametijd afhankelijk van de kaartcapaciteit, ga naar FAQ op onze officiële website.

2-3 De DrivePro monteren

 1. Steek de montagebeugel in de bovenkant van de DrivePro en schuif zijwaarts tot u een klik hoort.
 2. Maak het gedeelte van de voorruit waar u de dashcam wilt monteren grondig schoon. Monteer hem indien mogelijk in het midden van de voorruit en dicht bij de hoogte van de achteruitkijkspiegel voor het beste gezichtsveld.
 3. Verwijder de beschermfolie van de sticker en druk de DrivePro stevig vast op de voorruit.
 4. Draai de instelknop tegen de klok in om de DrivePro los te maken en de positie van de DrivePro aan te passen.
 5. Zodra de DrivePro in de juiste positie staat, draai de instelknop met de klok mee om ervoor te zorgen dat de DrivePro op de juiste positie blijft.

2-4 Connecting to Power

 1. Sluit het ene uiteinde van de adapter voor de auto-aansteker aan op de micro-USB-poort van de DrivePro.
 2. Sluit het andere deel van de adapter aan op de auto power outlet.
 3. Nadat de motor is gestart, wordt de dashcam automatisch ingeschakeld en start de opname.
 4. Zodra de motor is uitgeschakeld slaat de dashcam automatisch de huidige opname op en zal de DrivePro worden uitgeschakeld.

Note

 1. Plaats een microSD-geheugenkaart in de DrivePro voordat u deze aansluit op het stopcontact van uw auto.
 2. Auto-stopcontacten van sommige soorten voertuigen leveren nog steeds stroom nadat de motor van de auto is uitgeschakeld. Als je auto van dit type is, haal dan de stekker van je dashcam uit het stopcontact om onnodig stroomverbruik en onverwachte problemen te voorkomen.

2-5 Functie toetsen


 1. Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de DrivePro handmatig aan en uit te zetten in elke modus.
 2. Houd de knop langdurig ingedrukt om de microfoon snel aan en uit te zetten.
 3. Houd de knop langdurig ingedrukt om snel het Time Lapse menu te openen.

2-6 LED Indicator referentie tabel

LED Status Definition
Brandt rood Standby
Knipperend rood Opnemen
Knipperend blauw Wi-Fi aan en opnemen

2-7 Datum en tijd instellen

De huidige datum en tijd instellen:

 1. Druk tijdens de opname op de knop .

 2. Gebruik om de Date/Time te selecteren en druk op ‘’OK’’.

 3. Gebruik om de waardes aan te passen en druk op ‘’OK’’ om naar het volgende blok te gaan.

 4. Herhaal stap 3 tot de datum- en tijdinstellingen zijn voltooid.

2-8 UTC tijdzone instellen

Om de nauwkeurigheid van de GPS gegevens te waarborgen, stel de UTC-tijd in na het instellen van de datum en tijd:

 1. Druk tijdens de opname op de knop .

 2. Gebruik om UTC te selecteren en druk op ’’OK’’.

 3. Gebruik om de waardes aan te passen en druk op ’’OK’’.

3. Video’s opnemen

3-1 Opname scherm

1. Opnamestatusindicator
2. Videolengte
3. Videoresolutie / framesnelheid
4. WiFi-verbindingsindicator
5. GPS-verbindingsindicator
6. Status spraakopname
7. Batterijstatus
8. Datum / tijd

Nadat de motor is ingeschakeld wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en start de opname. Standaard wordt één videobestand opgeslagen voor elke minuut die is opgenomen. Om de opname lengte aan te passen ga naar Settings.


Nadat de motor is uitgeschakeld slaat de DrivePro automatische de huidige opname op en wordt de DrivePro uitgeschakeld.

3-2 Noodopname

30% van de opslagruimte wordt gebruikt voor noodopname. Video bestanden opgenomen in de noodgeval modus zijn beveiligd tegen overschrijven.


Handmatige noodopname:

Druk tijdens de opname op de noodknop aan de linkerkant van de DrivePro om de noodgeval modus handmatig te activeren. Het Emergency pictogram verschijnt op het scherm wanneer deze wordt geactiveerd.


G-Sensor noodopname:

Tijdens het opnemen van video’s activeert de DrivePro automatisch de noodopname functie bij het detecteren van een botsing.

 • Als de G-Sensor gevoeligheid te hoog is ingesteld, zullen zelfs de kleinste schokken de noodopname modus activeren.
 • Als de G-Sensor gevoeligheid te laag is ingesteld, zullen enkel de significante schokken de noodopname modus activeren.

G-Sensor gevoeligheid kan worden aangepast of uitgeschakeld in het menu onder Settings.

Note

Loop-opname is standaard ingeschakeld. De vroegste noodbestanden worden overschreven door de laatst geregistreerde noodbestanden.

3-3 Parkeer modus

Nadat de motor van de auto is uitgeschakeld, kan de DrivePro automatisch in de parkeermodus gaan en beelden opnemen wanneer beweging of een botsing wordt gedetecteerd. De parkeermodus is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in Settings menu.

Note

Na het uitschakelen van de motor van de auto kan het inschakelen van de parkeermodus de ingebouwde batterij van de DrivePro leegmaken.

Tijdens de parkeermodus wordt het LCD-scherm uitgeschakeld; de LED-indicator zal in stand-by rood branden. Wanneer een beweging of botsing van het voertuig wordt gedetecteerd, zal de DrivePro beelden opnemen van ongeveer 15 seconden; het display gaat aan en de LED knippert rood. Het display wordt weer uitgeschakeld als er binnen ongeveer 15 seconden geen beweging/ botsing meer wordt gedetecteerd. De DrivePro keert terug naar de normale opnamemodus wanneer de motor weer wordt aangezet (aangesloten op stroom).

De autoaanstekeradapter van Transcend levert geen stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Gebruik een externe voeding als u langdurig in de parkeermodus moet opnemen. Ga handmatig naar de parkeermodus door lang op de knop te drukken tijdens video opname. Om de DrivePro uit te schakelen, drukt u nogmaals lang op .

Batterij bijna leeg

Om fouten te voorkomen dient u de DrivePro onmiddellijk op te laden indien de ‘’Low Battery’’ waarschuwing op het scherm verschijnt. Vermijd het gebruik van de ingebouwde batterij tijdens het opnemen van video’s.


4. Bladeren door foto’s en afspelen van video’s

4-1 Playing Videos / Browsing Photos

 1. Druk tijdens de opname op de knop .

 2. Gebruik / om een van de volgens modus te selecteren: Normal, Emergency of Snapshot, en druk op “OK”.

 3. Gebruik om het gewenste videobestand te selecteren en druk op “OK.”

 4. Druk op om het afspelen te pauzeren. Druk op om het afspelen te hervatten.

 5. Druk op om terug te keren naar de lijst met videobestanden.

4-2 Video’s verwijderen

 1. Druk tijdens het afspelen van een video op . De melding “Delete?” zal verschijnen.
 2. Gebruik om ‘’Yes’’ te selecteren en druk op “OK” om het bestand te verwijderen.

4-3 Video’s beveiligen

 1. Druk tijdens het afspelen van een video op . De melding “Lock?” zal verschijnen.
 2. Gebruik om “Yes” te selecteren en druk op “OK” om het bestand te beveiligen.

5. Instellingen

In het menu onder Settings kunt u de video resolutie, opnametijd en G-Sensor gevoeligheid aanpassen. U kunt hier ook de datum/tijd/tijdzone instellen, interface taal veranderen, de geheugenkaart formatteren en de firmware updaten.

 1. Druk tijdens de opname op de knop .

 2. Gebruik om de gewenste menu optie te selecteren en druk op “OK.”.

 3. Gebruik om de gewenste instelling te selecteren en druk op “OK.”.

 4. Druk op om terug te keren naar het Settings menu.

5-1 Menu Opties

Camera
Icoon
Functie
Functie / Optie
Resolutie
Stel de resolutie voor video opname in.
1440P 60fps / 1440P HDR (standaard) / 1080P 60fps / 1080P HDR / 720P 60fps / 720P HDR
Belichtingswaarde
Pas de belichtingswaarde van de camera aan.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (standaard) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Microfoon
Schakel de microfoon aan/uit tijdens het opnemen van video’s.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Video lengte
Stel de opnamelengte van elk opgenomen videobestand in.
1 min (standaard) / 3 mins / 5 mins
Video Stamp
Geeft de huidige tijd of GPS informatie weer van de video die wordt opgenomen.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Loop opname
Overschrijf de oudste videobestanden met nieuwe als de capaciteit van de microSD-kaart vol is.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Licht frequentie
Selecteer de juiste frequentie om een knipperend A/C licht te.
50 Hz (standaard) / 60 Hz
Time-Lapse Video
Stel de geprefereerde tijdsinterval in om time-lapse video’s te maken. Time-lapse video modus kan alleen handmatig worden ingeschakeld; eenmaal ingeschakeld zal het de normale opname modus vervangen.
Uitschakelen (standaard) / 1 shot per sec / 2 sec per shot / 4 sec per shot
Driving Assistant
Icoon
Functie
Functie / Optie
Lane Departure
Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de resolutie van de camera is ingesteld op 1440P bij 60fps, 1080P bij 60fps of 720P bij 60fps.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Forward Collision
Waarschuw de bestuurder wanneer het voertuig te dicht bij de voorligger komt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de resolutie van de camera is ingesteld op 1440P bij 60fps, 1080P bij 60fps of 720P bij 60fps.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Snelheidsalarm
Waarschuwt de bestuurder met waarschuwing piepjes als de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijdt.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Snelheidseenheid
Stel de meeteenheid van snelheid in.
km/h (standaard) / mph
Head-Up Display
Geef de huidige snelheids- en veiligheidswaarschuwingen op het scherm weer.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Headlight Reminder
Als de DrivePro slechte lichtomstandigheden detecteert, wordt de koplamp herinnering automatisch geactiveerd.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Driver Fatigue Alert
Herinnerd de bestuurder van de noodzaak om te rusten na het rijden van een vooraf ingestelde tijdsperiode.
Uitschakelen (standaard) / 1 uur / 2 uur / 3 uur / 4 uur
Parking Mode
Wanneer de motor van de auto is uitgeschakeld, blijft de dashcam beweging en beeldveranderingen detecteren om te bepalen of de opname moet worden voortgezet. (Deze modus zal de ingebouwde batterij leegmaken.)
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Systeem
Icoon
Functie
Functie / Optie
Volume
Stel het volume van de luidspreker in.
0 tot 7 (Kies 0 om Stille modus in te schakelen)
G-Sensor
Pas de gevoeligheid van de G-Sensor aan.
Uitschakelen / Low (standaard) / Medium / High
Delay Power Off
Plan de DrivePro om op een bepaald moment uit te schakelen.
Uitschakelen / 10 secs (standaard) / 30 secs
Auto Display Off
Stel de duur in voor het automatisch uit schakelen van de display nadat de opname is begonnen.
Note: Auto Display Off is uitgeschakeld wanneer Snelheidsalarm, Forward Collision, Lane Departure, Koplampherinnering, Driver Fatigue Alert of Head-Up Display is ingeschakeld.
Never (standaard) / After 1 min / After 3 mins
GPS Status
Toon het aantal ontvangen GPS satellieten en de GPS signaalintensiteit.
WiFi
Zet WiFi aan/uit.
Uit / Aan (standaard)
Date / Time
Stel de datum, tijd en tijdzone in.
Taal
Stel de taal van het beeldscherm in
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format Card
Formatteer de microSD geheugenkaart.
WAARSCHUWING: Formatteren wist alle gegevens die op de kaart izjn opgeslagen.
Cancel (standaard) / bevestigen
Upgrade Firmware
Houd uw DrivePro up-to-date met de nieuwste firmwareversie.
Download vindt u op de Transcend website:
https://www.transcend-info.com/Support/service
Cancel (standaard) / bevestigen
Standaard instellingen herstellen
Zet alle instellingen terug naar fabrieksinstellingen.
Cancel (standaard) / Bevestigen
Scherm aanpassingen
Pas de positie van het opnamescherm aan.
Informatie
Geef de huidige firmwareversie, kaartcapaciteit, WiFi SSID, wachtwoord en modelnaam/nummer van de DrivePro weer.

5-2 Firmware Upgrade

 1. Nadat u de firmware van de Transcend website heeft gedownload, decomprimeer de map en plaats deze in de map “SYSTEM” op de microSD geheugenkaart.

 2. Plaats de microSD geheugenkaart met de nieuwste firmware versie bevat.

 3. Selecteer Firmware Upgrade in het menu onder Settings, en druk op OK om het firmware detectieproces te starten. De DrivePro vindt automatisch het nieuwste firmware bestand.

Note

De firmware-upgrade duurt ongeveer 1-2 minuten. Schakel de DrivePro niet uit tijdens het upgraden. De DrivePro wordt automatisch opnieuw opgestart nadat de upgrade is voltooid.

WAARSCHUWING

Verwijder NOOIT de oplader of de microSD geheugenkaart terwijl de firmware wordt geüpdate.
Als de DrivePro niet kan worden ingeschakeld als gevolg van een firmware update, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

6. De DrivePro App gebruiken

Speciaal ontwikkeld voor iOS en Android apparaten, de gratis DrivePro App stelt u in staat om in real-time videobeelden te bekijken tijdens het opnemen, de DrivePro functies te beheren en video’s direct af te laten spelen vanaf uw mobiele apparaten.

DrivePro App


6-1 Downloaden en installeren van de App

 1. Zoek “DrivePro” in de App Store of Google Play.

 2. Download en installeer de DrivePro App.

Zodra de installatie is voltooid wordt de App op het startscherm van uw apparaat weergegeven. Raadpleeg de DrivePro instructies voordat u de App gebruikt.

6-2 Verbinden met de DrivePro

 1. Verbind uw mobiele apparaat met de DrivePro via een van de volgende methoden:

 • Optie 1: Scan de WiFi QR code op de dashcam.
  • Druk op de Power knop op de DrivePro.
  • Scan de QR code op het scherm van de DrivePro met uw mobiele apparaat.

Note

Deze functie is alleen van toepassing op firmware v3.2 en hoger.

 • Optie 2: Selecteer een WiFi netwerk.

  • Druk op Settings > Wi-Fi op uw mobiele apparaat.
  • Selecteer het Wi-Fi netwerk met DP250 in de SSID. (standaard wachtwoord is 12345678)


 2. Tik op het DrivePro App-pictogram op uw mobiele apparaat en maak verbinding met de DrivePro 250.


 3. De afbeelding hierboven wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de DrivePro.

Note

Als u het standard SSID wachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen in de DrivePro app.

 4. Bezoek de DrivePro FAQ voor gedetailleerde bedieningsinstructies.

7. DrivePro Toolbox Software

De DrivePro Toolbox, ontwikkeld voor Windows en MacOS, beschikt over een gebruiksvriendelijke interface waarmee u video’s kunt selecteren en afspelen die op uw DrivePro zijn opgenomen. De gereden wegen worden weergegeven op een kaart, zonder dat u daarvoor aparte codes moet installeren.

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro op een computer:

 • Een desktop of een laptop met een werkende USB poort
  • Microsoft Windows 10 of later
  • macOS 10.12 of later
 1. Download de installatie bestanden hier:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Installeer de DrivePro Toolbox software op uw computer of laptop.

Functies
Functie
Omschrijving

Video sorteren
Video’s eenvoudig sorteren op bestandsnaam, opname datum of groep, waarmee gebruikers efficiënt naar opgenomen video's kunnen zoeken en deze kunnen afspelen.

Video afspelen
Sluit de DrivePro aan op een computer of gebruik een microSD kaartlezer om opgenomen video’s op uw computer te afspelen.

Bewerk en Trim Videos
Selecteer een video, knip deze bij en sla deze onmiddellijk op als een nieuwe clip. U kunt tijdens het afspelen ook momentopnames van uw video's maken.

Toon de gereden wegen
De gereden wegen worden weergegeven op kaarten.
Note: Deze functie werkt alleen met DrivePro-modellen met GPS-ontvangers. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230, and DrivePro 220)

Kentekenherkenning
Identificeer automatisch de kentekenplaten in een video en extraheer beelden zodat gebruikers snel kunnen zoeken.
Note: Alleen beschikbaar op Windows 64-bits versie.

Samengevoegde video's exporteren
Speel tegelijkertijd video's af die zijn opgenomen door de lens/camera aan de voor- en achterzijde. Exporteer en speel samengevoegde video's af.
Note: Alleen beschikbaar op modellen met dubbele lens/camera: DP550/DP520.

8. Transferring Files to a Computer

Haal de microSD geheugenkaart uit de DrivePro en plaats deze in een geschikte kaarlezer om bestanden naar uw computer over te brengen.

9. Troubleshooting

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp. U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor ‘’Veelgestelde vragen’’ en ‘’Technische ondersteuning’’. Voor eventuele hardware problemen raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DrivePro.

 • De DrivePro knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)
  • Probeer de auto adapter los te koppelen en verbind deze opnieuw met uw DrivePro.
 • Mijn DrivePro kan de video’s die zijn opgeslagen op mijn geheugenkaart niet afspelen.
  • Bewerkte video’s worden mogelijk niet correct weergegeven op uw DrivePro.
 • Er gebeurt niets wanneer ik op de ‘’Emergency Recording’’ knop druk.
  • ‘’Emergency Recording’’ werkt alleen in opname modus.

10. Veiligheidsmaatregelen

Deze gebruiks- en veiligheidsrichtlijnen zijn BELANGRIJK! Volg deze alstublieft zorgvuldig op om uw eigen veiligheid te waar boren en uw DrivePro te beschermen tegen eventuele schade.

 • Algemeen gebruik
  • Alleen voor gebruik in de auto.
  • Voor uw eigen veiligheid – en die van anderen – is het belangrijk de DrivePro of de DrivePro App niet te bedienen tijdens het rijden.
  • Vermijd extreme temperaturen.
  • Vermijd waterspetters of andere vloeistoffen op de DrivePro en accessoires.
  • Gebruik de DrivePro niet in een omgeving met sterke magnetische velden of overmatige vibratie.
  • Gebruik alleen de door Transcend geleverde auto adapter. Andere adapters zijn mogelijk niet compatibel met de DrivePro.
  • De sigarettenaansteker plug van sommige voertuigen levert nog steeds stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Mocht dit het geval zijn bij uw auto, verwijder dan de dashcam uit de plug om onnodig stroomverbruik te voorkomen.
  • Het GPS systeem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en prestaties kan beïnvloeden. Transcend garandeert de nauwkeurigheid van de GPS gegevens niet en zou uw persoonlijke oordeel niet moeten beïnvloeden tijdens het rijden.
  • Het GPS systeem geeft geen signaal in gebouwen. De nauwkeurigheid van de GPS data is afhankelijk van de omgeving, het weer en de locatie van gebruik. (bijv. Hoge gebouwen, tunnels, ondergrondse parkeergarages en bossen).
 • Montage plaats
  • Plaats de DrivePro nooit in het zicht van de bestuurder of voor een airbag waardoor deze wordt belemmerd.
  • Monteer de DrivePro binnen het bereik van de ruitenwissers om zichtbare beelden te garanderen wanneer het regent.
  • WAARSCHUWING: Indien de DrivePro is gemonteerd op een getint raam, verwijder de DrivePro voorzichtig om schade aan het tint film te voorkomen.
 • Gegevens opslaan
  • Transcend draagt GEEN verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens of beschadigingen tijdens het gebruik van de DrivePro. Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig een back up te maken van de gegevens op uw geheugenkaart.

11. Specificaties

DrivePro 250
(Models produced before 2023/04)
DrivePro 250
(Models produced after 2023/04)
Afmetingen 70.2 mm (L) × 63.1mm (W)× 34.5mm (H)
Gewicht 78 g 82 g
Connect Interface USB2.0
Geheugenkaart ondersteund microSD
8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
(Class 10 of hoger)
Controleer productspecificaties
Wi-Fi Protocol 802.11n
Paneel 2.4" color LCD
Lens F/2.0, 140° kijkhoek
Video Format H.264
(MP4: tot 1920×1080P 60FPS)
H.264
(MP4: tot 2560×1440P 60FPS)
Resolutie /
Frame Rate
Full HD 1920×1080P 60/30FPS
HD 1280×720P 60/30FPS
2K QHD 2560×1440P 60/30FPS
Full HD 1920×1080P 60/30FPS
HD 1280×720P 60/30FPS
Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Stroomvoorziening
(car charger)
Input DC12V~24V
Output DC5V / 1A
Input DC12V~24V
Output DC5V / 2A
Stroomvoorziening
(dashcam)
Input DC5V / 2A
Global Navigation Satellite System GPS / GLONASS
Certificaten BSMI / CE / EAC / FCC /
KC / MIC / NCC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Garantie 2 jaar
Note
Naast de meegeleverde microSD-kaart beveelt Transcend zijn microSD-kaarten met High Endurance en MLC-technologie aan om de beste opnamekwaliteit te garanderen.

12. EU-conformiteitsverklaring

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53 / EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequentie:
2400-2483.5MHz
Maximaal zendvermogen:
< 100 mW

13. Recycling en milieubescherming

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het recyclen van het product (WEEE) en het weggooien van batterijen:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Verklaring Federale Communicatie Commissie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing voor radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze apparatuur een schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

RF Exposure Information (SAR)

Dit apparaat voldoet aan het FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W / kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

 • Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

 • Dit apparaat en de antenne mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Transcend Information Europe
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam
TEL: +31-10-298-8500

15. Warranty Policy

U vindt de garantieperiode van dit product op de verpakking. Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperiodes:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over open-sourcelicenties:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

17. End-User License overeenkomst (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over softwarelicentievoorwaarden:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)