Instrukcja obsługi

2024/06 (v2.0.6)

Wideorejestrator DrivePro 250
1. Zawartość opakowania

Zawartość opakowania kamery DrivePro:

Kamera DrivePro
Uchwyt z przyssawką

Karta pamięci microSD

Ładowarka samochodowa

Skrócona instrukcja obsługi

2. Pierwsze kroki

2-1 Omówienie

2-2 Wkładanie karty pamięci microSD

Aby móc nagrywać filmy, musisz najpierw włożyć do urządzenia kartę pamięci microSD.

 1. Włóż kartę microSD do odpowiedniego gniazda DrivePro.

OSTRZEŻENIE!

 1. Każdorazowo przed pierwszym użyciem nowych kart pamięci należy je sformatować przy pomocy programu DrivePro. Aby sformatować nową kartę pamięci, podczas nagrywania naciśnij przycisk Ustawienia i wybierz opcję Formatuj kartę.
 2. Formatowanie spowoduje wymazanie wszystkich danych z karty pamięci.
 3. DrivePro 250 obsługuje tylko format plików FAT32, a nie exFAT/NTFS.

 2. Wciśnij kartę pamięci, aby wyjąć ją z gniazda.

OSTRZEŻENIE!

Nie wyjmuj karty pamięci z urządzenia w trakcie jego wyłączania, aby uniknąć jej uszkodzenia i utraty zarejestrowanych filmów.

 • W przypadku modeli wyprodukowanych przed 2023.04 użyj karty microSD o pojemności 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB (klasa 10 lub wyższa).
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przybliżonego czasu zapisu w zależności od pojemności karty, przejdź do FAQ na naszej oficjalnej stronie internetowej.

2-3 Mocowanie kamery

 1. Włóż uchwyt mocujący do gniazda w górnej części obudowy i przesuń go w bok aż usłyszysz kliknięcie.

 2. Dokładnie wyczyść miejsce na szybie, w którym chcesz zamontować kamerę. W miarę możliwości umieść kamerę na środku szyby, w pobliżu lusterka wstecznego. W ten sposób uzyskasz najlepsze pole widzenia.

 3. Odklej folię ochronną z samoprzylepnej pianki uchwytu mocującego i przyciśnij piankę mocno do szyby.

 4. Przekręć pokrętło regulujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować, po czym wyreguluj położenie kamery względem szyby.

 5. Gdy osiągniesz pożądane położenie kamery, przekręć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uniknąć poruszania się kamery podczas jazdy.


2-4 Podłączanie zasilania

 1. Podłącz jeden koniec łącznika ładowarki samochodowej do portu micro USB urządzenia DrivePro.

 2. Podłącz drugi koniec łącznika ładowarki samochodowej do gniazda zasilania w samochodzie.

 3. Po uruchomieniu silnika samochodu wideorejestrator automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.

 4. Po wyłączeniu silnika wideorejestrator automatycznie zapisze bieżące nagranie i wyłączy się.

Uwaga

 1. Włóż kartę pamięci microSD do urządzenia DrivePro przed podłączeniem go do gniazda samochodowego.
 2. Gniazda samochodowe niektórych typów pojazdów będą nadal zasilane po wyłączeniu silnika samochodu. Jeśli tak się dzieje, odłączaj kamerę od samochodowego gniazda zasilania, aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu i nieoczekiwanych problemów.

2-5 Przyciski sterowania


 1. Aby ręcznie włączyć kamerę lub wyłączyć ją w dowolnym trybie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez trzy sekundy.
 2. Aby szybko włączyć/wyłączyć mikrofon, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
 3. Aby szybko wejść do menu filmu poklatkowego, wciśnij i przytrzymaj przycisk .

2-6 Wskazania diody LED

Stan diody LED Znaczenie
Stałe światło czerwone Tryb gotowości
Migające światło czerwone Rejestrowanie
Migające światło niebieskie Włączone Wi-Fi i nagrywanie

2-7 Ustawianie daty i godziny

Ustaw najpierw datę i godzinę, aby zapewnić właściwy czas nagrywania:

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk Ustawienia .

 2. Użyj przycisków , aby wybrać Date/Time (Ustawienia daty i godziny) , a następnie wciśnij „OK”.

 3. Użyj przycisków , aby ustawić wartości, po czym naciśnij przycisk „OK”, aby przejść do następnego pola.

 4. Powtarzaj krok 3 powyżej, aby ustawić wszystkie wartości.

2-8 Ustawianie strefy czasowej UTC

Aby zagwarantować dokładność danych GPS, należy wprowadzić czas UTC po ustawieniu daty i godziny:

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk Ustawienia .

 2. Użyj przycisków , aby wybrać opcję UTC, po czym naciśnij przycisk „OK”.

 3. Użyj przycisków , aby ustawić wartości, po czym naciśnij przycisk „OK”.

3. Nagrywanie filmów

3-1 Ekran nagrywania

1. Wskaźnik stanu nagrywania
2. Długość filmu
3. Rozdzielczość filmu / liczba klatek na sekundę
4. Wskaźnik połączenia Wi-Fi
5. Wskaźnik połączenia GPS
6. Status nagrywania dźwięku
7. Wskaźnik stanu akumulatora
8. Data/godzina

Po uruchomieniu silnika samochodu kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. Domyślnie co minutę nagrywania zapisywany jest jeden plik. Aby ustawić długość nagrania, zapoznaj się z rozdziałem Ustawienia.


Po wyłączeniu silnika urządzenie automatycznie zapisze bieżące nagranie i wyłączy się.

3-2 Nagrywanie awaryjne

30% przestrzeni dyskowej zostanie zarezerwowane dla plików wideo w trybie awaryjnym. Pliki wideo nagrane w trybie nagrywania awaryjnego są zabezpieczane przed nadpisaniem.


Ręczne nagrywanie awaryjne:

Aby włączyć tryb nagrywania awaryjnego podczas rejestrowania filmu naciśnij przycisk tego trybu z lewej strony urządzenia DrivePro. Po włączeniu na ekranie pojawi się ikona nagrania awaryjnego.


Nagrywanie awaryjne z użyciem czujnika wstrząsu:

Podczas rejestrowania filmu, DrivePro automatycznie aktywuje tryb nagrywania awaryjnego, gdy wykryje kolizję lub zderzenie.

 • Jeśli czułość czujnika wstrząsu jest ustawiona na wartość „High” (Wysoka), to nawet niewielkie wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.
 • Jeśli czułość czujnika jest ustawiona na wartość „Low” (Niska), to tylko znaczne wstrząsy aktywują tryb nagrywania awaryjnego.

W menu Settings (Ustawienia) można wyregulować czułość czujnika wstrząsu lub całkowicie go wyłączyć.

Uwaga

Zapis pętlowy jest domyślnie włączony. Najstarsze nagranie awaryjne będzie nadpisywane przez najnowsze nagrania awaryjne.

3-3 Tryb parkingowy

Po wyłączeniu silnika samochodu kamera może automatycznie przejść w tryb parkingowy i rejestrować filmy po wykryciu ruchu lub kolizji. Tryb parkingowy jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć w menu Ustawienia.

Uwaga

Po wyłączeniu silnika samochodu uruchomienie trybu parkingowego może powodować rozładowywanie wbudowanego akumulatora DrivePro.

W trybie parkingowym wyświetlacz LCD wyłączy się, a w trakcie czuwania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono. Po wykryciu kolizji lub ruchu pojazdu DrivePro zarejestruje materiał filmowy trwający około 15 sekund, a wyświetlacz włączy się, podczas gdy dioda LED będzie migać na czerwono. Jeśli w ciągu około 15 sekund nie zostanie wykryty żaden kolejny ruch, wyświetlacz ponownie się wyłączy. Po włączeniu silnika (urządzenie jest podłączone do zasilania), DrivePro wznowi tryb normalnego nagrywania.

Ładowarka samochodowa marki Transcend nie zapewnia zasilania po wyłączeniu silnika. Jeśli wymagane jest długotrwałe nagrywanie w trybie parkingowym, użyj zewnętrznego zasilacza. Aby ręcznie przejść do trybu parkingowego, wciśnij i przytrzymaj przycisk podczas nagrywania filmu. Aby wyłączyć kamerę, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk .

Niski poziom naładowania

Podłącz kamerę do ładowania natychmiast po wyświetleniu na ekranie ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora aby uniknąć błędów w czasie pracy systemu. Unikaj używania wyłącznie wbudowanego akumulatora podczas nagrywania filmów.

4. Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów

4-1 Odtwarzanie filmów/przeglądanie zdjęć

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk przeglądania .

 2. Użyj przycisków / , aby wybrać opcję Normal (Normalne), Emergency (Awaryjne) lub Snapshot (Zdjęcie), a następnie wciśnij przycisk „OK”.
 3. Użyj przycisków , aby wybrać plik, po czym naciśnij przycisk „OK”.

 4. Wciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie. Wciśnij ponownie przycisk , aby wznowić odtwarzanie.

 5. Wciśnij przycisk , aby wrócić do listy plików wideo.

4-2 Usuwanie filmów

 1. Podczas odtwarzania pliku wideo wciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie komunikat „Delete?” (Usunąć?).
 2. Użyj przycisków , aby wybrać „Yes” (Tak) i wciśnij przycisk „OK”, aby usunąć plik.

4-3 Ochrona filmów przed nadpisaniem

 1. Podczas odtwarzania normalnego pliku wideo wciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie komunikat „Lock?” (Zablokować?).
 2. Użyj przycisków , aby wybrać „Yes” (Tak) i wciśnij przycisk „OK”, aby zablokować plik.

5. Ustawienia

W menu Settings (Ustawienia) możesz zmieniać ustawienia rozdzielczości filmów, czasu nagrywania i czułości czujnika wstrząsu. Możesz też ustawić datę/godzinę/strefę czasową, zmienić język interfejsu, sformatować kartę pamięci i zaktualizować oprogramowanie układowe.

 1. Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk Ustawienia .

 2. Użyj przycisków , aby wybrać opcję menu, po czym naciśnij przycisk „OK”.

 3. Użyj przycisków , aby wybrać ustawienie, po czym naciśnij przycisk „OK”.

 4. Naciśnij , aby wrócić do menu Ustawienia.

5-1 Opcje menu

Camera (Kamera)
Symbol
Pozycja
Funkcja/opcja
Resolution
(Rozdzielczość)
Umożliwia zmianę rozdzielczości rejestrowanego filmu.
1440P 60fps / 1440P HDR (domyślnie) / 1080P 60fps / 1080P HDR / 720P 60fps / 720P HDR
Exposure Value
(Wartość ekspozycji)
Pozwala ustawić wartość ekspozycji.
+2.0/+1.5/+1.0/+0.5/0.0 (domyślnie)/-0.5/-1.0/-1.5/-2.0
Microphone
(Mikrofon)
Włącza lub wyłącza mikrofon podczas nagrywania.
Disable (Wyłącz)/Enable (Włącz) (domyślnie)
Video Length
(Długość filmu)
Umożliwia określenie długości rejestrowanych plików.
1 min (domyślnie)/3 min/5 min
Video Stamp
(Znacznik filmu)
Dodaje do rejestrowanego filmu bieżący czas oraz informacje GPS.
Disable (Wyłącz)/Enable (Włącz) (domyślnie)
Loop Recording
(Nagrywanie w pętli)
Powoduje nadpisywanie najstarszych plików wideo nowymi gdy karta microSD zostanie zapełniona.
Disable (Wyłącz)/Enable (Włącz) (domyślnie)
Light Frequency
(Częstotliwość światła)
Umożliwia ustawienie odpowiedniej częstotliwości w celu wyeliminowania efektu migotania światła.
50 Hz (domyślnie)/60 Hz
Time-Lapse Video
(Film poklatkowy)
Pozwala ustawić preferowany interwał czasowy aby tworzyć filmy poklatkowe. Tryb filmu poklatkowego można włączyć tylko ręcznie. Po włączeniu zastąpi on normalny tryb nagrywania.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/1 shot per sec (1 kl./s)/2 sec per shot (1 kl./2 s)/4 sec per shot (1 kl./4 s)
Driving Assistant (Asystent kierowcy)
Symbol
Pozycja
Funkcja/opcja
Lane Departure
(Niezamierzona zmiana pasa ruchu)
Alarmuje kierowcę, gdy pojazd zjedzie z pasa ruchu. Funkcja ta jest aktywowana, gdy prędkość jazdy przekracza ustawioną wcześniej wartość.
Uwaga: Niniejsza funkcja jest automatycznie wyłączana, gdy kamera pracuje w rozdzielczości 1440P przy 60 klatkach na sekundę, 1080P przy 60 klatkach na sekundę lub 720P przy 60 klatkach na sekundę.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/>60 km/h - >150 km/h (>40 mph - >95 mph)
Forward Collision
(Ostrzeżenie o kolizji z pojazdem z przodu)
Alarmuje kierowcę, gdy pojazd zbliża się za bardzo do samochodu jadącego przed nim. Funkcja ta jest aktywowana, gdy prędkość jazdy przekracza ustawioną wcześniej wartość.
Uwaga: Niniejsza funkcja jest automatycznie wyłączana, gdy kamera pracuje w rozdzielczości 1440P przy 60 klatkach na sekundę, 1080P przy 60 klatkach na sekundę lub 720P przy 60 klatkach na sekundę.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/>60 km/h - >150 km/h (>40 mph - >95 mph)
Speed Alarm
(Alarm prędkościowy)
Ostrzega użytkownika sygnałami dźwiękowymi, jeśli prędkość jazdy przekroczy ustawioną wcześniej wartość.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/>60 km/h - >150 km/h (>40 mph - >95 mph)
Speed Unit
(Jednostka prędkości)
Umożliwia wybranie jednostki w jakiej mierzona i podawana będzie prędkość pojazdu.
km/h (domyślnie)/mph
Head-Up Display
(Wyświetlacz head-up)
Wyświetla na ekranie aktualne alarmy prędkości i bezpieczeństwa.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/Enable (Włącz)
Headlight Reminder
(Przypomnienie o światłach)
Gdy kamera wykryje złe warunki oświetleniowe, automatycznie wyemituje przypomnienie o włączeniu świateł mijania.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/Enable (Włącz)
Driver Fatigue Alert
(Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy)
Przypomina kierowcy o konieczności odpoczynku po jeździe przez ustalony czas.
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/1 hour (1 godz.)/2 hours (2 godz.)/3 hours (3 godz.)/4 hours (4 godz.)
Parking Mode
(Tryb parkingowy)
Po wyłączeniu silnika samochodu, wideorejestrator wciąż będzie wykrywał ruch i zmiany obrazu w celu określenia konieczności kontynuowania zapisu. (W tym trybie następuje nadmierne zużycie wbudowanego akumulatora).
Disable (Wyłącz) (domyślnie)/Enable (Włącz)
System
Symbol
Pozycja
Funkcja/opcja
Volume
(Głośność)
Umożliwia regulację głośności głośnika.
0-7 (Wybierz 0, aby aktywować tryb wyciszony)
G-Sensor
(Czujnik wstrząsu)
Umożliwia regulację czułości czujnika wstrząsu.
Disable (Wyłącz)/Low (Niska) (domyślnie)/Medium (Średnia)/High (Wysoka)
Delay Power Off
(Wyłącznik czasowy)
Pozwala zaplanować wyłączenie kamery po upływie określonego czasu.
Disable (Wyłącz)/10 secs (10 s) (domyślnie)/30 secs (30 s)
Auto Display Off
(Automatyczne wygaszanie wyświetlacza)
Umożliwia ustawienie czasu od rozpoczęcia nagrywania, po jakim wyświetlacz jest wygaszany.
Uwaga! Funkcja automatycznego wygaszania wyświetlacza zostanie wyłączona, gdy włączony będzie alarm prędkościowy, ostrzeżenie o kolizji z pojazdem z przodu, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, przypomnienie o światłach, alarm zmęczenia kierowcy lub wyświetlacz head-up.
Never (Nigdy) (domyślnie)/After 1 min (Po 1 min)/After 3 mins (Po 3 min)
GPS Status
(Stan GPS)
Wyświetla liczbę dostępnych satelitów GPS i siłę sygnału GPS.
WiFi
Pozwala na włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi.
Off (Wył.)/On (Wł.) (domyślnie)
Date/Time
(Data/godzina)
Umożliwia ustawienie bieżącej daty, godziny, formatu i strefy czasowej.
Language (Język)
Umożliwia wybranie języka, w jakim wyświetlane jest menu ekranowe.
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format Card
(Sformatuj kartę)
Powoduje sformatowanie karty pamięci microSD.
OSTRZEŻENIE! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.
Cancel (Anuluj) (domyślnie) / Confirm (Potwierdź)
Upgrade Firmware
(Aktualizuj oprogramowanie układowego)
Aktualizuj swój DrivePro pobierając najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Pobierz z witryny internetowej Transcend:
https://www.transcend-info.com/Support/service
Cancel (Anuluj) (domyślnie)/Confirm (Potwierdź)
Restore Defaults
(Przywróć ustawienia domyślne)
Powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Cancel (Anuluj) (domyślnie)/Confirm (Potwierdź)
Screen Adjustment
(Regulacja ekranu)
Pozwala na regulację położenia ekranu nagrywania.
Information
(Informacje)
Wyświetla aktualną wersję oprogramowania układowego kamery, pojemność karty, SSID sieci Wi-Fi, hasło oraz nazwę/numer modelu.

5-2 Aktualizowanie oprogramowania układowego

 1. Po pobraniu oprogramowania układowego z witryny Transcend rozpakuj je i umieść w folderze „SYSTEM” na karcie pamięci microSD.

 2. Włóż kartę pamięci microSD zawierającą najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego do gniazda kart w urządzeniu DrivePro.

 3. Podłącz urządzenie DrivePro do zewnętrznego gniazda zasilania. Wybierz opcję „Upgrade Firmware” (Aktualizuj oprogramowanie wbudowane) z menu Settings (Ustawienia) i wciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wykrywanie oprogramowania. Kamera automatycznie odszuka najnowszy plik z oprogramowaniem układowym. Wybierz opcję Confirm (Potwierdź), aby dokończyć proces aktualizacji oprogramowania.

Uwaga

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego potrwa około 1–2 minut. Nie wyłączaj urządzenia DrivePro podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji DrivePro automatycznie uruchomi się ponownie.

OSTRZEŻENIE!

NIGDY nie wyjmuj przewodu zasilania ani karty pamięci microSD podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Jeśli nie możesz włączyć urządzenia DrivePro z powodu nieudanej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Transcend w celu uzyskania pomocy technicznej.

6. Korzystanie z aplikacji DrivePro

Bezpłatna aplikacja DrivePro, opracowana specjalnie na urządzenia z systemem iOS (iPhone/iPad) i Android, pozwala na bezprzewodowe przeglądanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym podczas nagrywania, sterowanie funkcjami kamery i odtwarzanie filmów bezpośrednio ze smartfonów lub tabletów.

DrivePro App


6-1 Pobieranie i instalowanie aplikacji DrivePro

 1. Wyszukaj aplikację „DrivePro” w sklepie App Store lub Google Play.

 2. Pobierz i zainstaluj aplikację DrivePro.

Po zakończeniu instalacji aplikacja będzie widoczna na ekranie głównym urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi aplikacji DrivePro.

6-2 Łączenie się z kamerą

 1. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.

 2. Wybierz sieć Wi-Fi, która zawiera „DP250” w SSID (domyślne hasło to 12345678).


 3. Dotknij ikony DrivePro na ekranie głównym urządzenia mobilnego, aby użyć aplikacji.


 4. Powyższy obraz będzie wyświetlany podczas łączenia z kamerą.

Uwaga

Aby zmienić domyślny identyfikator SSID i hasło, przejdź do sekcji Settings (Ustawienia) w aplikacji DrivePro.

 5. Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania.

Połącz się z DrivePro
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=connect

Łączenie za pomocą kodu QR WiFi
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=scanWiFiQRcode

7. Oprogramowanie DrivePro Toolbox

Oprogramowanie DrivePro Toolbox na urządzenia z systemami Windows i MacOS udostępnia przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala na wybór i odtwarzanie filmów nagranych za pomocą kamery oraz przeglądanie tras przejazdów nagranych filmów na mapie — bez konieczności instalowania oddzielnych kodeków.

Wymagania systemowe do podłączania kamery do komputera:

 • Komputer stacjonarny lub laptop z działającym portem USB
  • System Microsoft Windows 10 lub nowszy
  • System macOS 10.12 lub nowszy
 1. Pobierz pliki instalacyjne ze strony:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Zainstaluj oprogramowanie DrivePro Toolbox na swoim komputerze.

Najważniejsze funkcje
Funkcja
Charakterystyka

Sortowanie filmów
Możesz sortować filmy według nazwy pliku, daty nagrania lub grupy, co pozwala użytkownikom na efektywne wyszukiwanie nagranych filmów i ich odtwarzanie.

Płynne odtwarzanie filmów
Podłącz DrivePro lub użyj czytnika kart microSD lub adaptera, aby odtwarzać nagrane zdarzenia wideo na komputerze.

Edycja i przycinanie filmów
Wybierz film, przytnij go i natychmiast zapisz jako nowy plik.
Możesz również przechwytywać migawki z filmów podczas odtwarzania.

Wyświetlanie tras przejazdu
Przeglądaj trasy przejazdu wyświetlane na mapach wraz z nagranym materiałem wideo.
Uwaga: Ta funkcja działa z modelami DrivePro wyposażonymi w odbiornik GPS. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 oraz DrivePro 220)

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Automatycznie identyfikuj tablice rejestracyjne na nagraniu wideo i wyodrębnij materiał, aby umożliwić użytkownikom szybkie wyszukiwanie.
Uwaga: Funkcja dostępna wyłącznie w 64-bitowej wersji systemu Windows.

Eksportuj scalone filmy
Jednoczesne odtwarzanie filmów zarejestrowanych jednocześnie przez przedni i tylny obiektyw/kamerę. Eksportuj i odtwarzaj scalone filmy.
Uwaga: Opcja dostępna tylko w modelach z dwoma obiektywami/kamerami: DP550/DP520.

8. Przesyłanie plików na komputer

Wyjmij kartę pamięci microSD z kamery i włóż do odpowiedniego czytnika kart pamięci, aby przesłać pliki na komputer.

9. Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z kamerą, przed wysłaniem jej do naprawy najpierw zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozwiązania dla swojego problemu poniżej, skonsultuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu produktu lub z centrum serwisowym albo skontaktuj się z lokalnym oddziałem Transcend. Możesz również odwiedzić witrynę internetową firmy Transcend, aby uzyskać pomoc techniczną i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika DrivePro.

 • Żaden z przycisków kamery nie reaguje (wideorejestrator zawiesza się lub działa z opóźnieniem).
  • Spróbuj odłączyć ładowarkę samochodową od kamery i podłączyć ją ponownie.
 • Kamera nie może odtworzyć filmów zapisanych na mojej karcie pamięci.
  • Edytowane filmy wideo mogą nie być prawidłowo wyświetlane przez kamerę.
 • Nic się nie dzieje, gdy naciskam przycisk nagrywania awaryjnego.
  • Nagrywanie awaryjne działa tylko w trybie nagrywania.

10. Środki ostrożności

Poniższe wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa są bardzo WAŻNE! Przestrzegaj ich, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo osobiste i chronić swoją kamerę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

 • Ogólne użytkowanie
  • Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w samochodach.
  • Dla swojego bezpieczeństwa nie obsługuj kamery ani nie używaj aplikacji DrivePro podczas prowadzenia samochodu.
  • Unikaj umieszczania kamery w środowisku o skrajnych temperaturach.
  • Unikaj rozpryskiwania wody i innych cieczy na kamerę i jej akcesoria.
  • Nie używaj kamery w środowisku, w którym występują silne pola magnetyczne lub nadmierne wibracje.
  • Używaj tylko ładowarki samochodowej dostarczonej przez firmę Transcend. Inne ładowarki samochodowe mogą nie być zgodne z tą kamerą.
  • Gniazda samochodowe niektórych typów pojazdów będą nadal zasilane po wyłączeniu silnika samochodu. Jeśli tak się dzieje, odłączaj kamerę od samochodowego gniazda zasilania, aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu i nieoczekiwanych problemów.
  • System GPS jest wrażliwy na zmiany, które mogą wpływać na jego wydajność. Firma Transcend nie gwarantuje dokładności danych GPS, które nie powinny wpływać na osobisty osąd podczas jazdy.
  • Sygnały GPS mogą nie przenikać przez budynki i metalizowane folie. Dokładność danych GPS zależy od otoczenia, w tym od pogody i lokalizacji, w której są one wykorzystywane (np. otoczenia wysokich budynków, tuneli, podziemi i lasów).
 • Miejsce montażu
  • Nigdy nie umieszczaj kamery w miejscu, w którym ograniczałaby kierowcy widoczność lub przeszkadzałaby w działaniu poduszek powietrznych.
  • Aby zapewnić dobrą widoczność podczas opadów deszczu, zamontuj kamerę na tyle nisko, aby szyba przed obiektywem znajdowała się w zasięgu pracy wycieraczek.
  • OSTRZEŻENIE! Zachowaj ostrożność podczas demontażu DrivePro, jeśli jest on zamontowany na przyciemnianej szybie; ma to na celu zapobieganie uszkodzeniom folii przyciemniającej.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych
  • Firma Transcend nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych podczas użytkowania. Zdecydowanie zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych danych z karty pamięci wideorejestratora i przechowywanie ich na komputerze lub innym nośniku pamięci.

11. Specyfikacja

DrivePro 250
(Modele wyprodukowane
przed 2023/04)
DrivePro 250
(Modele wyprodukowane
po 2023/04)
Wymiary 70,2 mm (długość) × 63,1 mm (szerokość) × 34,5 mm (wysokość)
Waga 78 g 82 g
Interfejs USB 2.0
Obsługiwane karty pamięci Karta microSD
8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB
(klasa 10 lub wyższa)
Sprawdż specyfikację produktu
WiFi 802.11n
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4’’
Obiektyw F/2.0, szeroki kąt 140°
Formaty wideo H.264
(MP4: do 1920×1080P 60 kl/s)
H.264
(MP4: do 2560×1440P 60 kl/s)
Rozdzielczość/liczba klatek na sekundę Full HD 1920×1080P 60/30 kl/s
HD 1280×720P 60/30 kl/s
2K QHD 2560×1440P 60/30 kl/s
Full HD 1920×1080P 60/30 kl/s
HD 1280×720P 60/30 kl/s
Temperatura robocza od -20°C (-4°F) do 65°C (149°F)
Zasilanie
(ładowarka samochodowa)
Wejście DC 12-24 V
Wyjście DC 5 V / 1 A
Wejście DC 12-24 V
Wyjście DC 5 V / 2 A
Zasilanie
(wideorejestrator)
Wejście DC 5 V / 2 A
Globalny system nawigacji satelitarnej GPS / GLONASS
Certyfikaty BSMI / CE / EAC / FCC /
KC / MIC / NCC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Gwarancja 2 lata
Uwaga
Oprócz dołączonej karty microSD zalecamy zastosowanie kart microSD High Endurance firmy Transcend lub kart pamięci MLC; ma to na celu zapewnienie najlepszej wydajności zapisu.

12. EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

13. Recykling i ochrona środowiska

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu (WEEE) i usuwania akumulatorów, należy zapoznać się z treścią poniższego łącza:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Niniejsze urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia, o których mowa, zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej; w razie zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
 • Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Informacje o narażeniu na promieniowanie radiowe (SAR):

Niniejsze urządzenie jest zgodne z dopuszczalnym przez limitem narażenia (FCC) na działanie przenośnych fal radiowych, określonym dla niekontrolowanego środowiska. Norma narażenia na promieniowanie dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystująca jednostkę miary jest znana jako współczynnik absorpcji właściwej, czyli SAR. Wartość graniczna SAR określona przez FCC wynosi 1,6 W/kg.

Urządzenie można zainstalować i użytkować przy zachowaniu minimalnej odległości 0 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

 • Wszelkie zmiany lub przeróbki, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi sprzętu.

 • Niniejszego urządzenia i jego anteny nie wolno umieszczać ani eksploatować w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. Świadczenia gwarancyjne

Okres gwarancji niniejszego produktu znajdziesz na jego opakowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące Warunków i Okresów Gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. Ujawnianie informacji na temat Ogólnej Licencji Publicznej GNU (GPL)

Prosimy odwiedzić stronę https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencjonowania open-source.

17. Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Szczegółowe informacje na temat warunków licencji oprogramowania można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Euroazjatycki Znak Zgodności (EAC)